Tłumacz duński – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe

Poza tłumaczeniami zwykłymi, współpracujący z nami tłumacze języka duńskiego są także uprawnieni do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka duńskiego na polski oraz z języka polskiego na duński. Takie tłumaczenia są również określane mianem tłumaczeń poświadczonych oraz uwierzytelnionych i mogą zostać sporządzone wyłącznie przez tłumacza posiadającego odpowiedni certyfikat Ministra Sprawiedliwości.

Każdy współpracujący z nami duński tłumacz (w języku duńskim „polsk tolk”) to osoba posiadające staranne wykształcenie oraz niezbędne uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu, dowolny nasz tłumacz języka duńskiego może wykonać tłumaczenie uwierzytelnione na potrzeby sądu, prokuratury czy jakiejkolwiek innej instytucji państwowej. Nasi tłumacze przysięgli wykonują zarówno pisemne, jak i ustne tłumaczenia z języka duńskiego.

Każdy tłumacz przysięgły duński zatrudniony przez biuro Dansk-Polsk jest także uprawniony do wykonywania tłumaczeń na rzecz osób prywatnych. Najczęściej są to tłumaczenia dokumentów, umów, aktów oraz różnego rodzaju zaświadczeń. Czas realizacji tłumaczenia przygotowywanego przez duńskiego tłumacza przysięgłego na ogół jest uzależniony od ilości znaków, a także od poziomu trudności językowej.

Dansk-polsk.pl – doświadczony duński tłumacz przysięgły. Skorzystaj z usług „polsk tolk” i zyskaj profesjonalne tłumaczenie z języka duńskiego na polski lub z polskiego na język duński!