OVERSÆTTELSE FRA OG TIL DE NORDISKE SPROG

DANSK

POLSK TOLK, STATSAUTORISERET OVERSÆTTELSE FRA DANSK TIL POLSK

Dansk-polsk.pl tilbyder professionelle oversættelser mellem dansk, norsk, svensk og polsk inden for alle fagområder. Vi er universitetsuddannede oversættere og statsautoriserede translatører. Vi klarer såvel økonomiske, juridiske som tekniske oversættelser.

Lederen af bureauet er statsautoriseret oversætter i dansk, med mere end 10 års erfaring, og har i løbet af de sidste 5 år gennemsnitlig oversat 3000 sider om året. Inden for de sidste år har kontoret øget fokus på tekniske løsninger (indkøb og brug af Trados Studio) og støtte fra brancheorganisationer – er ekstraordinær medlem af TEPIS (Brancheorganisationen for Statsautoriserede Translatører).

Vi samarbejder med erhvervskunder og offentlige myndigheder, så som domstole, politi, anklagemyndigheden, samt private kunder. Vi tilbyder oversættelser af højeste kvalitet, i tæt samarbejde med slutkunden, fagpersoner mht. korrekturlæsning, og mere komplicerede og krævende dokumenter er rettet af en oversætter, der har det pågældende sprog som modersmål (dansk, norsk, svensk, engelsk).

Typiske statsautoriserede oversættelser:

 • Kontrakter og aftaler (ansættelses-, samarbejds- og aftaler om franchise)
 • Selskabsdokumenter (selskabsvedtægter, ejendomsoverdrag, erklæringer, udskrifter fra myndigheder som CVR)
 • Juridiske og certifikater (skilsmissepapirer, testamenter, stævninger, domsudskrifter, politirapporter)
 • Registreringsbeviser
 • Årsrapporter, SKAT årsopgørelser

Almindelige, skriftlige oversættelser inden for:

 • Økonomiske område
 • Udannelses- og kursusmateriale
 • Markedsføringsmateriale, internetmarkedsføring, foldere og kataloger
 • Hjemmesider
 • Tekniske vejledninger og brochurer
 • Bygge- og anlægsprojekter, sikkerhedsdokumentation, udbudsmateriale
 • Korrespondance

Ejeren, statsautoriseret tolk & translatør Bogumila Ciesielska, er uddannet på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Universitet i Gdansk, og i år 2003 blev hun kandidat med speciale i dansk sprog. Eftersom hun i 2005 fik autorisation som statsautoriseret translatør kan juridiske dokumenter tilføjes verifikationsunderskrift.